E-learning activities and modules to support activities of the project Youth for Democracy in Ukraine

Workshop for local expert pool on evaluation of educational activities 

 • 17 November - 16.30-18.30 (Kyiv time)
 • 18 November - 15.30 - 17.30 (Kyiv time)

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88225767048?pwd=QUdnOUJJOFlBTUVtQkRPSk5JU2F5UT09

Meeting ID: 882 2576 7048

Passcode: 078622


Мета зустрічі - посилення тренерських компетентностей молодіжних працівників і працівниць дванадцяти молодіжних центрів в Україні через вивчення та аналіз отриманого досвіду участі у програмі “Молодіжна робота, інформована про травму”.Метою навчання є посилити участь молодих людей через посилення спроможності молодіжних працівників та працівниць впроваджувати заходи неформальної освіти в умовах війни.

Завдання  

 • Поглибити розуміння стандартів та підходів Ради Європи у сфері неформальної освіти;

 • Створити простір для посилення тренерських компетентностей через практичну діяльність, зокрема:

  1. Знання та вміння фасилітувати індивідуальний та груповий навчальні  процеси, 

  2. Вміння впроваджувати та застосовувати ключові поняття неформальної освіти для розробки, реалізації та оцінюванні навчальної діяльності чи проєктів);

 • Створити простір для аналізу та зворотного зв’язку щодо запланованих учасниками/учасницями заходів неформальної освіти (навчальних програм) заради досягнення навчальних результатів;

 • Ознайомити з освітніми ресурсами Департаменту молоді  Ради Європи;

 • Створити простір для обміну досвідом та мережування серед учасників та учасниць
Метою тренінгу є посилення компетентностей молодіжних працівників і працівниць у забезпеченні безбар’єрного простору в роботі з молодими людьми для досягнення соціальної згуртованості. 

Завдання тренінгу полягають у дослідженні наступних питань: 

 • актуалізація понять «права людини», «доступ до прав людини», «молодіжна робота»; 
 • значення та концепція соціальної згуртованості у молодіжній роботі; 
 • чи є стереотипи, упередження, дискримінація, відчуження перешкодами для соціальної згуртованості? 
 • які молоді люди мають менші можливості для участі, зокрема, щоб зробити свій внесок до соціальної згуртованості? 
 • чи є безбар’єрне середовище інструментом, що сприяє соціальній згуртованості? 
 • як молодіжна робота може сприяти соціальній згуртованості? 
 • які передові практики та виклики роботи з молоддю щодо соціальної згуртованості? 
 • як створити безбар’єрне середовище в молодіжній роботі на місцевому, регіональному та національному рівнях? 
 • якими компетенціями та навичками повинні володіти молодіжні працівники та працівниці, щоб сприяти розбудові соціальної згуртованості?  
 • що потрібно молодіжним працівникам та працівницям для створення безбар’єрного середовища в роботі з молоддю (зокрема з огляду на зміст Національної стратегії безбар’єрного середовища в Україні на період до 2030 року)?