A long-term training course for trainers and youth workers in non-formal education activities in Azerbaijan.

Azərbaycanda təlimçilər və gənc işçilər üçün qeyri-formal təhsil fəaliyyətləri üzrə uzunmüddətli təlim kursu


Youth workers happy with non-formal education